Liên hệ - góp ý

Exceltech Co.Ltd

49 Bui Dinh Tuy Str., Ward 24, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel        : (84-8) 3.5268988        -  Fax   : (84-8) 3.89.97.080
Email    : minh.tranquoc@vnexceltech.com  -  Web  : www.vnexceltech.com
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)